Kumiviesti: Joulukuu 2016

22.12.2016

 

 

Teknikum News: December 2016

Read Teknikum News in browser

 

 

 

 

 

Changes in Operative Organization

 

Teknikum has made slight changes to its production organization structure by appointing Plant Managers to each factory.

The goal of these appointments is to highlight management responsibility and ultimately to improve performance and customer satisfaction. Besides daily routines, the main task of the Plant Managers will be to identify, launch and manage improvement projects.

The newly-appointed Plant Managers are:

  • Ari Niittymäki, Kerava factory (Teknikum Sekoitukset Oy)
  • Matti Myllylä, Vammala factory (Teknikum Oy)
  • Jani Saarenpää, Kiikka factory (Teknikum Oy)

All Plant Managers have had a long career in Teknikum: Ari Niittymäki has a long history of working as Production Manager at the compounding factory. Matti Myllylä and Jani Saarenpää have both worked as Manufacturing Managers – Matti at hoses production and Jani at molded rubber parts production. The Plant Managers will report to Production Director.

Teknikum Group production personnel wish all customers, suppliers and partners a peaceful Christmas and a great start to the New Year 2017!
 

Martti Jokela
Production Director
Teknikum Group

 

 

 

 

Muutoksia operatiivisessa organisaatiossa

 

Teknikum on tehnyt pieniä muutoksia tuotanto-organisaationsa rakenteeseen nimittämällä kullekin tehtaistaan tehdaspäälliköt.

Nimitysten tavoitteena on painottaa johdon vastuuta ja tietenkin myös saavuttaa parannuksia tuotannon tehokkuudessa ja asiakastyytyväisyydessä. Päivittäisten rutiinien ohella tehdaspäälliköiden päätehtävänä on tunnistaa mahdollisia puutteita sekä käynnistää ja johtaa kehityshankkeita puutteiden korjaamiseksi.

Uudet tehdaspäälliköt ovat:

  • Ari Niittymäki, Keravan tehdas (Teknikum Sekoitukset Oy)
  • Matti Myllylä, Vammalan tehdas (Teknikum Oy)
  • Jani Saarenpää, Kiikan tehdas (Teknikum Oy)

Kullakin nyt nimitetyllä tehdaspäälliköllä on takanaan pitkä historia Teknikumissa: Ari Niittymäki on työskennellyt vuosia tuotantojohtajana Keravan sekoitustehtaalla. Matti Myllylä sekä Jani Saarenpää puolestaan ovat molemmat työskennelleet tuotantojohtajina – Matti letkutuotannossa ja Jani muottituotteiden tuotannossa. Tehdaspäälliköt raportoivat tehtävässään tuotantojohtajalle.

Teknikum-konsernin tuotantohenkilöstö toivottaa kaikille asiakkaille, alihankkijoille ja kumppaneille rauhaisaa joulua sekä loistavaa lähtöä uuteen vuoteen 2017!
 

Martti Jokela
Tuotantojohtaja
Teknikum-Yhtiöt Oy
 

 

 

 

Teknikum News:
Teknikum Yhtiöt Oy
Nokiankatu 1
38211 SASTAMALA

Tel: 03 51911
email: kumiviesti@teknikum.com
 

Copyright © 2016 Teknikum Yhtiöt Oy