Kumiviesti: Syyskuu 2016

30.9.2016

Kumiviesti: syyskuu 2016

Katso Kumiviesti selaimessasi

Vaativa kumilaakeritoimitus käynnissä TYKS:n laajennusosan tärinänvaimennukseen

 

 

Kumilaakereita käytetään muun muassa rakennuksissa niihin kohdistuvan tärinän vaimentamiseksi.

Turun yliopistollisen keskussairaalan (TYKS) laajennusosan rakenteet tuetaan tärinänvaimennuksen vuoksi Teknikumin kumilaakereilla.

Laajennusosaa rakennetaan parhaillaan Turussa paikalle, jonka alta kulkee sekä Helsinkiin päin vievä moottoritie että samaan suuntaan johtava junarata.

Rakentamisessa pyritään minimoimaan liikenteen aiheuttama tärinä, onhan kyse sairaalarakennuksesta potilashuoneineen ja leikkaussaleineen. Erityisesti tärinää aiheuttavat rautatie sekä moottoritiellä kulkevat suuremmat rekat. Koska hoitotiloille ja potilashuoneille on määritelty runkomelun ohjearvot, laajennusosa on eristettävä huolellisesti tukirakenteistaan.

Urakoitsija päätyi lopulta ratkaisuun, jossa sekä moottoritien kaistojen väliin että rautatien varteen pystytetään tukiseinät. Tukiseinien päälle puolestaan asennetaan eristykseksi kooltaan vaihtelevia laakereita, joita Teknikum toimittaa kohteeseen yhteensä noin 600 kappaletta. Tämän tukirakenteen päälle rakennetaan vielä kansi, ja vasta kannen päälle aletaan pystyttää varsinaista rakennusta.

Tarkoitus on, että kun rakenteiden alta kulkee juna tai rekka, sitä ei havaita kiinteistön sisällä tärinänä. Vaadittavan eristystason saavuttamiseksi betonirakenteiden väliin sijoitettavien laakerien tulee joustaa riittävästi. Mikäli yksikin laakereista ei toimi kuten pitäisi, tärinä pyrkii heti kyseisen kohdan kautta rakenteisiin.


 

"Teknikum on aikaisemminkin toimittanut kumilaakereita vastaavanlaisiin hankkeisiin, esimerkiksi Moskovassa metrotunnelin päälle rakennettuun ostoskeskukseen."

Oman haasteensa muodostaa lisäksi lämpölaajeneminen, jonka myötä ratkaisulta vaaditaan joustoa myös vaakasuunnassa. Kumista valmistetut Teknikumin laakerit sallivat liikkeen eri suuntiin ja kestävät lisäksi hyvin lämpötilan vaihtelua

Teknikum on aikaisemminkin toimittanut kumilaakereita vastaavanlaisiin hankkeisiin, esimerkiksi Moskovassa metrotunnelin päälle rakennettuun ostoskeskukseen. Kaupungistuminen ja sen mukanaan tuoma tiivistyvä rakentaminen tuovat rakennukset ja liikenteen yhä lähemmäs toisiaan. Tästä hyvänä esimerkkinä käy Hämeenlinnassa sijaitseva, kolmostielle moottoritien päälle rakennettu kauppakeskus Goodman, jonka läpi kulkee jopa 30 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Toinen kiinnostava kohde on Tampereelle ratapihan päälle kaavailtu Tampereen monitoimiareena.

Tällaisissa kohteissa urakoitsijoiden tehtävä on keksiä keinot erottaa rakennukset suorasta kontaktista sitä ympäröiviin, tärinää aiheuttaviin tekijöihin. Teknikum voi korkealaatuisilla laakeriratkaisuillaan olla mukana toteuttamassa urakoitsijan visiota.

TYKS-laajennukseen toimitettavien laakereiden valmistus on parhaillaan käynnissä Teknikumilla. Toimitukset tehdään kolmessa erässä, joista ensimmäinen ajoittuu syksyyn ja loput ensi vuoden puolelle.

 

Veikko Sivula
Muottituotteiden tekninen päällikkö
Teknikum-Yhtiöt Oy
 

 

 

 

 

Kumiviesti:
Teknikum Yhtiöt Oy
Nokiankatu 1
38211 SASTAMALA

Puh: 03 51911
email: kumiviesti@teknikum.com


Copyright © 2016 Teknikum Yhtiöt Oy